Great Place To Work logo

Medewerkersonderzoek? Nu is (niet) de juiste timing!

In korte tijd heeft de coronacrisis organisaties over de hele wereld ontwricht. Het heeft ons gedwongen om te leiding te geven in tijden van onzekerheid, te leren hoe we effectief online kunnen werken, beter te worden in communiceren en nog veel meer. Het is én blijft een spoedcursus voor veerkracht. Het uitstellen van het meten van de perceptie en ervaringen van de medewerkers kan vertrouwen afbreken, de angst van medewerkers vergroten en kansen voor het opbouwen van een sterkere organisatiecultuur belemmeren.

Met zoveel snelle veranderingen is een eerste gedachte misschien “Dit is een onstabiele tijd om nu een medewerkersonderzoek uit te voeren. Hierdoor weet ik dat reacties niet representatief zijn voor de normale gang van zaken hier. Het is beter om te wachten tot alles weer normaal is, zodat we wijzigingen kunnen aanbrengen op basis van de manier waarop de organisatie gewoonlijk werkt, niet op de manier waarop we dingen doen tijdens deze coronacrisis". 

Medewerkersonderzoek is geen schoonheidswedstrijd
Op het eerste gezicht een logische gedachte zou je denken, maar medewerkersonderzoeken zijn geen schoonheidswedstrijden – het belangrijkste doel van het meten van medewerkersbetrokkenheid is om de perceptie van de medewerkers over de organisatie te ontdekken om daarop direct actie op te ondernemen. 

Stijging en daling van vertrouwen in leiderschap 
In de podcast “Is Rutte te geliefd?” van het NRC wordt gesproken over een stijging van vertrouwen in de politiek in tijden van crisis, maar wanneer alles weer normaliseert – en inzicht komt in de “fouten” die gemaakt zijn ten tijden van de crisis, de mate van vertrouwen weer kan dalen. Dit kun je door vertalen naar de context van organisaties. Nu, in tijden van grote veranderingen kan er sprake zijn van toename in het vertrouwen in de leiding en daarmee het vertrouwen binnen organisaties. Maar welk effect gaat dit hebben op lange termijn wanneer alles weer is genormaliseerd? Juist nu meten helpt om deze mogelijke tendens als organisatie/leiding in de gaten te houden, en daarop proactief in te spelen.

Wanneer je de betrokkenheid in tijden van crisis meet, zul je inzicht krijgen in datgeen wat je nu met elkaar te doen hebt om stabiel de crisis door te komen en de organisatiecultuur én het vertrouwen te blijven versterken. Wanneer je als organisatie nu onderzoek mijdt onder het mom het is niet de juiste timing, mis je de kans om als organisatie wendbaar te zijn. Durf jij het aan?

Lees meer ook de casestudie van BookerZzz en wat een vertrouwelijk medewerkersonderzoek oplevert. 

Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap

Comments