Great Place To Work logo

Great Place to Work: 7 vragen & antwoorden

Wie is Great Place to Work? Wat meten jullie in het medewerkers- en werkgeversonderzoek? Hoe ziet het stappenplan eruit? Hoe kunnen wij meedoen aan certificering en de lijst? Wat zijn de kosten én wat levert deelname op? Lees dit artikel én bekijk de video!

 

HubSpot Video

  1. Wie is Great Place to Work?
  2. Wat is de Trust Index?
  3. Wat is de Culture Audit?
  4. Hoe ziet een traject/stappenplan eruit?
  5. Wat zijn de kosten?
  6. Hoe wordt mijn organisatie een great place to work
  7. Wat levert deelname op?


1. Wie is Great Place to Work?

Great Place to Work is met 35 jaar ervaring dé internationale partner op het gebied van goed werkgeverschap. Wij weten dat wanneer je als organisatie een omgeving creëert waarin iedereen vertrouwen ervaart, gevoed door effectief leiderschap en betekenisvolle waarden, dit leidt tot meer innovatiekracht en groei. 

Organisaties werken met ons samen om, op basis van het onderzoek, inzicht te krijgen in wat er echt speelt, advies en begeleiding te ontvangen én onderdeel te zijn van een netwerk vol inspiratie en kennisdeling. En als kers op de taart erkennen wij goed werkgeverschap door middel van onze certificering en de Best Workplaces lijst.

Iedere organisatie kan een great place to work zijn, ongeacht grootte of branche. Vanaf 10 medewerkers kan jouw organisatie al meedoen!

Tip: meer weten over ons gedachtegoed? Vraag de whitepaper Great Place To Work For All en Vertrouwen is de strategie die overal werkt aan. 

2. Wat is de Trust Index?

De Trust Index is het onderzoek naar de medewerkersperceptie op vertrouwen, trots en plezier.

Binnen deze online survey gaan we in op thema’s als transparante communicatie, integriteit, ontwikkelingsmogelijkheden, eerlijke beloning, afwezigheid van discriminatie en voortrekgedrag, verbondenheid met collega’s en trots zijn, niet alleen op jouw eigen werk, maar ook op jouw team en de organisatie.

De Trust Index bestaat uit 60 stellingen en twee open vragen. Wat maakt deze organisatie uniek of ongewoon én als je een ding zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn? 

Deze vaste set aan vragen vormt in 60 landen de basis en biedt daarmee talloze benchmarkmogelijkheden. Het is ook mogelijk om eigen vragen toe te voegen zodat het nog beter aansluit bij jullie specifieke situatie.

3. Wat is de Culture Audit?

Het zijn van een Great Place to Work For All vraagt om leiderschap en betrokkenheid.

De Culture Audit biedt inzicht in de strategische keuzes en praktische invulling op de hiervoor 5 fundamentele thema’s: Vertrouwen, Betekenisvolle Waarden, Effectief Leiderschap, Maximaliseren van ieders potentieel en Innovatiekracht.

Hierbij zijn wij op zoek naar jullie filosofie, genomen beslissingen en dagelijkse implementaties. Invulling geven aan de Culture Audit leidt tot een actueel framework van jullie People Strategie en, in combinatie met ons medewerkersonderzoek de Trust Index, geeft het inzicht in hoe effectief deze thema’s door jullie medewerkers worden ervaren.

4. Hoe ziet een traject/stappenplan eruit?

Bouwen aan goed werkgeverschap op basis van vertrouwen, is een lange termijn strategie. Veel organisaties kiezen er daarom voor om een duurzame samenwerking van minimaal drie jaar met ons aan te gaan. 

Het traject bestaat uit 4 stappen: 

Stap 1: Voorbereiding. Het traject start met het bepalen van het doel en de kennismaking met jullie projectteam. De voorbereiding (afhankelijk van jullie situatie) neemt zo’n 4 weken in beslag. 

Stap 2: Onderzoek.
De Trust Index staat 2 weken open en op de startdatum hiervan lever je de Culture Brief bij ons aan. Maximaal 1,5 week later worden de resultaten opgeleverd en weten we of jullie gecertifieerd zijn. 

Stap 3: Opvolging. Het belangrijkste onderdeel van het traject is om in gesprek te gaan met elkaar over de resultaten en om actieplannen op te stellen om zo samen te bouwen aan een great(er) place to work. In deze fase kunnen wij ondersteunen door middel van dialoogsessies, workshops en trainingen.

Stap 4: Evaluatie. We eindigen de jaarcyclus met een evaluatie, waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar.

Gedurende het gehele traject houden we je op de hoogte van blogs, events en is er altijd tijd om te sparren met jouw projectteam om dit traject zo succesvol mogelijk te maken.

Tip: vraag het jaarplan 2022 aan inclusief per maand een checklist, tips en de stappen!

5. Wat zijn de kosten?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij antwoord nodig op 2 vragen: Wat is jullie doel & hoeveel mensen zijn bij jullie werkzaam?

Wij werken vanuit drie verschillende pakketten:

  1. Het Assess pakket is voor organisatie die willen toetsen of zij voldoen aan de Great Place to Work criteria. 
  2. Het Analyze pakket is voor organisaties die inzicht willen krijgen op de 'ontastbare' factoren als vertrouwen, trots en plezier. De data is op organisatieniveau, afdeling- en teamniveau. Het is mogelijk om te benchmarken en eigen vragen toe te voegen. Je krijgt een eigen projectteam aangewezen voor een kick-off en de presentatie van de resultaten. 
  3. Het Accelerate pakket is voor organisaties die naast de jaarlijkse meting frequenter inzicht willen krijgen door middel van het uitzetten van pulse surveys (ook mogelijk met eigen stellingen). 

Binnen alle pakketten kun je mee doen aan certificering en door de Culture Audit toe te voegen haal je het meeste uit het traject én kom je ook in aanmerking voor een plek op de lijst van Best Workplaces. Het eerste pakket start al vanaf 995 euro!

Tip: bekijk de video over het online platform en dit overzicht van de investering per pakket. 

6. Hoe wordt mijn organisatie een great place to work?

Zijn jullie echt een great place to work? Dan wil je daar uiteraard erkenning voor ontvangen!

Om gecertificeerd te worden als Great Place to Work is een Trust Index score van 70% of hoger nodig én is een volledig ingevulde Culture Brief (Excelbestand met data zoals demografische gegevens, verloop en verzuim) vereist.

Certified? Dan krijgen jullie een eigen werkgeverspagina op onze website, een toolkit en mag je voor één jaar het logo dragen in al je marketinguitingen. Wil je als gecertificeerde organisatie meedingen voor de Best Workplaces lijst? Dan is ook de Culture Audit vereist.

Jaarlijks maken wij in juni de Top 10 Best Workplaces in vier categorieën bekend aanvullend met de nodige media-aandacht en publicaties.

Wanneer je in meerdere landen gevestigd bent en ook daar de nationale Best Workplaces behaald hebt kom je in aanmerking voor een plek bij de Europese Best Workplaces en de World's Best Workplaces list.

Tip: ontdek de Best Workplaces van 2021 én op welke trends je moet focussen om in de voetsporen te treden van deze werkgevers. 

7. Wat levert het op?

Naast dat het werken met Great Place to Work een positieve manier is om aan de slag te gaan met jullie werkgeverschap, leidt het vergroten van vertrouwen ook tot verbetering van resultaten. Zowel voor de medewerkers, als de organisatie én voor jou als wellicht kartrekker van dit project.

Het geeft structuur en zorgt voor het creëren van een gemeenschappelijke taal. Het geeft waardevolle inzichten en handvatten om de werkomgeving constant te blijven verbeteren én het draagt bij aan de positieve werksfeer, verhoogt betrokkenheid, interne trots én draagt bij aan verbetering het imago van de organisatie.

Doordat we jaarlijks onderzoek doen bij meer dan 160 organisaties binnen Nederland en duizenden organisaties wereldwijd kunnen we ook met cijfers aantonen dat een hoge mate van vertrouwen effect heeft op het organisatie succes. Zo zien we bijvoorbeeld dat het een positief effect heeft op de omzet, er meer sollicitanten worden aangetrokken én dat het verlooppercentage afneemt.

Tip: lees de cases van deelnemende organisaties (zoals DC Klinieken, Solid Professionals, Winclove, DHL en Squerist) over wat het hen heeft opgeleverd.

Heb je nieuwe vragen gekregen of ben je enthousiast geworden om ook met jouw organisatie aan de slag te gaan met Great Place to Work?

Plan een online afspraak in om kennis te maken!

Topics: Over Great Place to Work

Comments