Menu
Free Pack
Buy Now

Great Place To Work: 7 vragen & antwoorden

door Barbara Braak, op 20-7-20 14:49

Wie is Great Place To Work? Wat meten jullie in het medewerkers- en werkgeversonderzoek? Hoe ziet het stappenplan eruit? Hoe kunnen wij meedoen aan certificering en de lijst? Wat zijn de kosten én wat levert deelname op? Lees dit artikel én bekijk de video!

 

Great Place To Work in 6 minuten (met ondertiteling)

  1. Wie is Great Place To Work?
  2. Wat is de Trust Index?
  3. Wat is de Culture Audit?
  4. Hoe ziet een traject/stappenplan eruit?
  5. Wat zijn de kosten?
  6. Hoe wordt mijn organisatie een great place to work
  7. Wat levert deelname op?


1. Wie is Great Place to Work?

Great Place To Work is met 35 jaar ervaring dé internationale partner op het gebied van goed werkgeverschap. Wij weten dat wanneer je als organisatie een omgeving creëert waarin iedereen vertrouwen ervaart, gevoed door effectief leiderschap en betekenisvolle waarden, dit leidt tot meer innovatiekracht en groei. 

Organisaties werken met ons samen om, op basis van het onderzoek, inzicht te krijgen in wat er echt speelt, advies en begeleiding te ontvangen én onderdeel te zijn van een netwerk vol inspiratie en kennisdeling. En als kers op de taart erkennen wij goed werkgeverschap door middel van onze certificering en de Best Workplaces lijst.

Iedere organisatie kan een great place to work zijn, ongeacht grootte of branche. Vanaf 10 medewerkers kan jouw organisatie al meedoen!

Tip: meer weten over ons gedachtegoed? Vraag de whitepaper Great Place To Work For All en Vertrouwen is de strategie die overal werkt aan. 

2. Wat is de Trust Index?

De Trust Index is het onderzoek naar de medewerkersperceptie op vertrouwen, trots en plezier.

Binnen deze online survey gaan we in op thema’s als transparante communicatie, integriteit, ontwikkelingsmogelijkheden, eerlijke beloning, afwezigheid van discriminatie en voortrekgedrag, verbondenheid met collega’s en trots zijn, niet alleen op jouw eigen werk, maar ook op jouw team en de organisatie.

De Trust Index bestaat uit 60 stellingen en twee open vragen. Wat maakt deze organisatie uniek of ongewoon én als je een ding zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn? 

Deze vaste set aan vragen vormt in 60 landen de basis en biedt daarmee talloze benchmarkmogelijkheden. Het is ook mogelijk om eigen vragen toe te voegen zodat het nog beter aansluit bij jullie specifieke situatie.

Tip: tijdens deze coronacrisis bieden wij naast de Trust Index ook de Thuiswerk survey en Reboarding survey aan.  

3. Wat is de Culture Audit?

De Culture Audit is dé tool om te bouwen aan een sterke organisatiecultuur en het vormgeven van het HR- en werkgeversbeleid in de dagelijkse praktijk.

Het maakt je als organisatie bewust van wat hetgeen je doet en wat dat voor effect dat heeft op de perceptie van de medewerkers.

De Culture Audit vraagt jou om aan de hand van 12 thema’s te omschrijven wie je als organisatie bent en wat je doet op thema’s zoals Diversiteit & Inclusie, Belonen en Ontwikkelen. Dit doe je vanuit een visie, doorvertaald naar programma’s en beleid met vervolgens een doorvertaling naar de dagelijkse praktijk. Het liefst met zoveel mogelijk voorbeelden als in foto’s, video’s en quotes die het bewijs vormen voor datgene je zegt te doen als organisatie. 

De Culture Audit wordt naast intern gebruik ook door veel organisaties ingezet in hun arbeidsmarktcommunicatie. 

Tip: bekijk de Culture Audit's van deelnemende organisaties én vraag de Best Practices 2020 aan ter inspiratie op de werkgeversthema's. 

4. Hoe ziet een traject/stappenplan eruit?

Bouwen aan goed werkgeverschap op basis van vertrouwen, is een lange termijn strategie. Veel organisaties kiezen er daarom voor om een duurzame samenwerking van minimaal drie jaar met ons aan te gaan. 

Het traject bestaat uit 4 stappen: 

Stap 1: Voorbereiding. Het traject start met het bepalen van het doel en de kennismaking met jullie projectteam. De voorbereiding (afhankelijk van jullie situatie) neemt zo’n 4 weken in beslag. 

Stap 2: Onderzoek.
De Trust Index staat 2 weken open en op de startdatum hiervan lever je de Culture Audit bij ons aan. Maximaal 1,5 week later worden de resultaten opgeleverd en weten we of jullie gecertifieerd zijn. 

Stap 3: Opvolging. Het belangrijkste onderdeel van het traject is om in gesprek te gaan met elkaar over de resultaten en om actieplannen op te stellen om zo samen te bouwen aan een great(er) place to work. In deze fase kunnen wij ondersteunen door middel van dialoogsessies, workshops en trainingen.

Stap 4: Evaluatie. We eindigen de jaarcyclus met een evaluatie, waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar.

Gedurende het gehele traject houden we je op de hoogte van blogs, events en is er altijd tijd om te sparren met jouw projectteam om dit traject zo succesvol mogelijk te maken.

Tip: vraag het jaarplan 2021 aan inclusief per maand een checklist, tips en de stappen!

5. Wat zijn de kosten?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij antwoord nodig op 2 vragen: Wat is jullie doel & hoeveel mensen zijn bij jullie werkzaam?

Wij werken vanuit drie verschillende pakketten:

  1. Wil je een eerste idee krijgen van hoe jouw organisatie scoort op de lat van goed werkgeverschap? Dan is Assess het pakket dat jullie past.
  2. Wil je een slag dieper en niet alleen inzicht krijgen op organisatieniveau maar ook op afdeling- en teamniveau, benchmarken, eigen vragen toevoegen en een presentatie van de resultaten op locatie? Dan past het pakket Analyse jullie beter.
  3. En wanneer je vaker dan eens per jaar wilt meten om frequenter inzicht te krijgen kies dan voor Accelerate!

Binnen alle pakketten kun je mee doen aan certificering en door de Culture Audit toe te voegen haal je het meeste uit het traject én kom je ook in aanmerking voor een plek op de lijst van Best Workplaces. Het eerste pakket start al vanaf 995 euro!

Tip: bekijk de video over het online platform en dit overzicht met de pakketten. 

6. Hoe wordt mijn organisatie een great place to work?

Zijn jullie echt een great place to work? Dan wil je daar uiteraard erkenning voor ontvangen!

Om gecertificeerd te worden als Great Place to Work is een Trust Index score van 70% of hoger nodig én is een volledig ingevulde Culture Brief (Excelbestand met data zoals demografische gegevens, verloop en verzuim) vereist.

Certified? Dan krijgen jullie een eigen werkgeverspagina op onze website, een toolkit en mag je voor één jaar het logo dragen in al je marketinguitingen. Wil je als gecertificeerde organisatie meedingen voor de Best Workplaces lijst? Dan is ook de Culture Audit vereist.

Jaarlijks maken wij in maart de Top 10 Best Workplaces in vier categorieën bekend aanvullend met de nodige media-aandacht en publicaties.

Wanneer je in meerdere landen gevestigd bent en ook daar de nationale Best Workplaces behaald hebt kom je in aanmerking voor een plek bij de Europese Best Workplaces en de World's Best Workplaces list.

Tip: ontdek de 40 Best Workplaces van 2020 én op welke trends je moet focussen om in de voetsporen te treden van deze werkgevers. Volg ook onze webinar 'Hoe wordt mijn organisatie een Best Workplace?' op donderdag 14 januari om 10.00 uur!

7. Wat levert het op?

Naast dat het werken met Great Place To Work een positieve manier is om aan de slag te gaan met jullie werkgeverschap, leidt het vergroten van vertrouwen ook tot verbetering van resultaten. Zowel voor de medewerkers, als de organisatie én voor jou als wellicht kartrekker van dit project.

Het geeft structuur en zorgt voor het creëren van een gemeenschappelijke taal. Het geeft waardevolle inzichten en handvatten om de werkomgeving constant te blijven verbeteren én het draagt bij aan de positieve werksfeer, verhoogt betrokkenheid, interne trots én draagt bij aan verbetering het imago van de organisatie.

Doordat we jaarlijks onderzoek doen bij meer dan 160 organisaties binnen Nederland en duizenden organisaties wereldwijd kunnen we ook met cijfers aantonen dat een hoge mate van vertrouwen effect heeft op het organisatie succes. Zo zien we bijvoorbeeld dat het een positief effect heeft op de omzet, er meer sollicitanten worden aangetrokken én dat het verlooppercentage afneemt.

Tip: lees de cases van deelnemende organisaties (zoals DC Klinieken, Solid Professionals, Winclove, DHL en Squerist) over wat het hen heeft opgeleverd.

Heb je nieuwe vragen gekregen of ben je enthousiast geworden om ook met jouw organisatie aan de slag te gaan met Great Place To Work?Plan een 15 minuten adviesgesprek

Deel jouw reactie