Great Place To Work logo

Casestudie BookerZzz: meten van betrokkenheid in crisistijd

Wat levert het meten van medewerkersbetrokkenheid op in tijden van crisis? In deze blog deelt HR-manager Jeroen Koopman van BookerZzz zijn ervaringen met de Covid-19 thuiswerk pulse survey.  

Reden voor deelname
HR-manager Jeroen Koopman van BookerZzz heeft een aantal weken geleden de pulse survey laten uitzetten onder alle medewerkers binnen de organisatie. De reden hiervoor:
“We wilden de survey niet alleen inzetten om informatie op te halen, maar juist ook om het signaal af te geven dat de input, ideeën en beleving van onze medewerkers belangrijk is voor het bedrijf.

Wat is de Covid-19 pulse survey?
Hoe ervaren jullie medewerkers de verbondenheid in tijden van sociale afstand? Hoe staat het met de werk-privé balans? En is de informatievoorziening vanuit het leiderschap voldoende? Deze vragen komen terug in de Great Place To Work Covid-19 pulse survey over thuiswerken. Aan de hand van 14 stellingen en twee open vragen krijgen organisaties inzicht in de perceptie van hun medewerkers op thuiswerken in tijden van crisis. 

Behoefte aan meer informatie over de ontwikkelingen
Dat een langere periode thuiswerken invloed heeft op de saamhorigheid en de betrokkenheid, dat was al wel duidelijk voor de survey – maar met deze survey konden zij gerichter werken naar verbetering. Zo bleek onder andere dat er behoefte was aan meer informatie over de ontwikkelingen binnen de organisatie. Hier is direct invulling aan gegeven. De CEO deelt nu wekelijks een videoboodschap waarin hij persoonlijk alle medewerkers informeert en meeneemt.

Bevestiging van de zaken die al goed gaan 
Ook bleek uit het onderzoek dat het werk van het reeds bestaande “Social Committee”, een groep collega’s die zich bezighoudt met de sociale activiteiten, gezondheid en betrokkenheid binnen BookerZzz, erg gewaardeerd wordt en juist nu extra belangrijk is. Dit bevestigde voor het Social Committee dat hun bijdrage van groot belang is en heeft deze groep medewerkers extra energie gegeven om wekelijks meer activiteiten, als bijvoorbeeld een digitale pubquiz en sport-challenges, te organiseren.

Concrete acties door alle leidinggevenden
Om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid hoog blijft zijn alle leidinggevenden in gesprek gegaan met hun teams om de verdiepingsslag te maken op de behoeften en hier vervolgens concrete afspraken en acties op neer te zetten. Ondanks dat de wereld er na de survey niet per sé heel anders uit zag voor BookerZzz, heeft het hen wel de bewustwording in het belang van betrokkenheid gegeven en hebben zij met elkaar actiepunten opgesteld – met positieve gevolgen als resultaat!

Ben jij nou ook benieuwd naar de resultaten binnen jouw organisatie? Lees meer over de Covid-19 pulse survey

Topics: Medewerkersonderzoek Thuiswerken

Comments