Menu
Free Pack
Buy Now

3 voor- en nadelen van pulse surveys

door Anouk Minnes, op 25-9-20 9:34

In veel sectoren is en blijft thuiswerken nog steeds de norm. Hierdoor zien collega’s elkaar minder vaak, zijn de communicatielijnen veranderd, missen mensen het teamgevoel en zijn de gesprekken op de wandelgangen verstompt. Juist in deze tijden van sociale afstand is het nuttig om te weten wat er speelt onder de medewerkers. Dat geldt trouwens niet alleen voor organisaties waar veel thuisgewerkt wordt. Deze onzekere tijden hebben invloed op ons allemaal, ook als binnen jouw organisatie iedereen wel op locatie/kantoor/fabriek aan het werk is. Hoe zit het met de betrokkenheid? Ervaart iedereen (sociale) veiligheid? Is de verhouding tussen werk en privé nog in balans? En hoe gaat het met de onderlinge verbondenheid?

Wat is een pulse survey?

Naast een jaarlijks medewerkersonderzoek kun je frequenter over bepaalde thema’s meten via een pulse survey. Een pulse survey is een (vaker toepasbare) korte vragenlijst (maximaal tien vragen) over een specifiek thema die verzonden wordt naar een selecte groep medewerkers.

In deze blog deel ik drie voor- en nadelen van deze manier van meten:

3 voordelen van pulse surveys

1. Focus op actuele thema’s

Omdat de pulse survey bestaat uit maximaal 10 vragen kun je specifiek over een bepaald thema feedback opvragen. Bijvoorbeeld een vragenlijst over het thema onboarding voor de doelgroep medewerkers die 90 dagen in dienst zijn. Of vragen aan alle thuiswerkende collega’s hoe zij hun thuiswerkplek ervaren. Een ander voorbeeld is dat jullie onlangs zijn gestart met een nieuw beoordelingssysteem en wilt polsen hoe dat systeem wordt ervaren.

2. Snellere opvolging van de resultaten

Een beperkt aantal vragen betekent dat je gericht aan de slag kunt met de opvolging. Er staan immers maar enkele onderwerpen op de agenda. Dit maakt dat je relatief snel van de dialoog naar de actiemodus kunt gaan (mits het thema dit toelaat). Hierdoor zien mensen sneller een positief effect van de feedback die zij hebben gegeven. Dit maakt dat de betrokkenheid op het onderwerp wordt vergroot, en dat mensen vaker feedback willen en durven geven. 

3. Meten op verschillende momenten in het jaar


Als gevolg van voordeel nummer 2 betekent de kortere tijd voor opvolging dat je vaker in het jaar kunt gaan meten. Van belang is dat je een ritme vindt in het uitvragen, het opvolgen en de verbeterpunten omzetten in realiteit. Deel deze cyclus van metingen ook met iedereen, zodat duidelijk is wat, waarom én wanneer er gemeten wordt. Houd hierbij rekening met de verandersnelheid van jullie eigen organisatie.

3 nadelen van pulse surveys

1. Het ontstaan van blinde vlekken

Vragen stellen over ‘problemen’ die al bekend zijn (of deze vragen juist ontwijken) betekent dat je geen nieuwe inzichten ontvangt. En zoals het gezegde gaat “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”. Een vragenlijst die allerlei thema’s bevat biedt juist wel inzichten in de ‘blinde vlekken’. Wellicht spelen andere zaken dan dat je op het eerste gezicht denkt dat er speelt. Alleen feedback vragen over thema’s waarvan je weet dat die spelen, geeft je een beperkt inzicht in de gehele employee experience.

2. Het ontbreken van de benchmarks

Hoe scoort jouw organisatie ten opzichte van andere werkgevers? Lopen jullie voor op een goede werk/privé balans? Hoe wordt het leiderschap ervaren? En voelen mensen dat zij eerlijk betaald krijgen voor het werk dat zij doen? Met een gestandaardiseerde vragenlijst kun je jouw organisatie afzetten ten opzichte van heel Nederland, een sector of organisaties die hoog scoren op goed werkgeverschap. Dit biedt jouw organisatie, naast de interne doelen om te bereiken, ook een externe lat om na te streven.

3. Vragenlijstmoeheid

Iedere keer dat je feedback vraagt van medewerkers over hun werk en werkomgeving ben je ‘verplicht’ om hier samen opvolging aan te geven. De eerste stap om vertrouwen binnen een organisatie te vergroten is simpelweg om afspraken na te komen. Feedback in de la schuiven brokkelt de betrokkenheid af en maakt mensen ‘vragenlijst-moe’. Meten om het meten maakt niet dat veranderingen gaan plaats vinden, zeker niet op het gebied van organisatiecultuur. Creëer daarom een ritme van metingen die bij jullie organisatie en jullie verandersnelheid past.

Metingen bij Great Place To Work
Vanaf deze zomer werkt Great Place To Work met drie pakketten. Binnen het Accelerate pakket kun je naast het jaarlijkse Trust Index medewerkersonderzoek onbeperkt pulse surveys inzetten. Deze pulse surveys kunnen een selectie van de Trust Index stellingen of andere stellingen zijn. De combinatie van beide meetinstrumenten, met een goede frequentie en timing, biedt structuur, focus en handvatten om gericht acties op te zetten die effect hebben.

Wil je meer weten over dit pakket? Neem contact met ons op via dit formulier, e-mail of telefoon (020 260 06 94).

Deel jouw reactie